Komornik Sądowy Małgorzata Walas


Idź do treści

Dokumenty do pobrania


Dokumenty w formacie PDF


Dokumenty w formacie WORD

Informacje dodatkowe:

  • Wniosek należy wypełnić czytelnie drukowanymi literami;
  • W rubryce "wierzyciel" należy wpisać dane osoby bądź firmy wypełniającej wniosek;
  • W miejscu "dłużnik" należy wpisać osobę/firmę, od której wierzyciel chce wyegzekwować należność; należy podać dokładne dane identyfikacyjne,      w szczególności imię i nazwisko/nazwę firmy, adres, NIP, PESEL/REGON
  • Pod wnioskiem należy się podpisać czytelnie imieniem i nazwiskiem;
  • Wierzyciel będący osobą prawną, dodatkowo musi złożyć kopię odpisu KRS;
  • Wierzyciel może również zlecić komornikowi poszukiwanie majątku dłużnika.

Informacja o Kancelarii | Dokumenty do pobrania | Licytacje | Teren | Kontakt | Mapa witryny


Powrót do treści | Wróć do menu głównego