Komornik Sądowy Małgorzata Walas


Idź do treści

Dokumenty do pobrania:


Dokumenty w formacie PDF


Dokumenty w formacie WORD


Nowy formularz
 • wniosek o doręczenie korespondencji/ustalenie adresu. (Pobierz)


Informacje dodatkowe:

 • Wniosek należy wypełnić czytelnie drukowanymi literami;
 • W rubryce "wierzyciel" należy wpisać dane osoby bądź firmy wypełniającej wniosek;
 • W miejscu "dłużnik" należy wpisać osobę/firmę, od której wierzyciel chce wyegzekwować należność; należy podać dokładne dane identyfikacyjne,      w szczególności imię i nazwisko/nazwę firmy, adres, NIP, PESEL/REGON
 • Pod wnioskiem należy się podpisać czytelnie imieniem i nazwiskiem;
 • Wierzyciel będący osobą prawną, dodatkowo musi złożyć kopię odpisu KRS;
 • Wierzyciel może również zlecić komornikowi poszukiwanie majątku dłużnika.

Informacja o Kancelarii | Dokumenty do pobrania | Licytacje | Teren | Kontakt | Mapa witryny


Powrót do treści | Wróć do menu głównego
Statystyki strony Komornika Sądowego w
    Świdnicy Małgorzata Walas